S.C. CONSULT TOPOCAD 2019 S.R.L.

Topografie și cadastru

Servicii


Lucrari de topografie

 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate:dwg, dxf, etc.);
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel;
 • Profile longitudinale si transversale;
 • Planuri de situatie la platforme industriale;
 • Ridicari topografice pentru proiecte de parcuri eoliene si fotovoltaice;
 • Ridicari topografice privind studiile arheologice;
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc) – oriunde in tara;
 • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare;
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia.
 • Intocmirea profilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie;
 • Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate.
 • Consultanta de specialitate;
 • Asistenta topografica de santier.
 • Realizare planuri topografice de situatie in format analogic si digital;
 • Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari);
 • Trasari constructii, cote, limite de proprietate;
 

Lucrari de cadastru

   
 • Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane;
 • Dezmembrari, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Comasari si/sau alipiri de terenuri sau parcele;
 

Lucrari de geodezie

 • Crearea rețelelor geodezice locale cu ajutorul sistemului global de poziționare GPS (Global Positioning System);
 • Indesiri sau extinderi de rețele geodezice locale
 • Transcalcul coordonate (B,L,h)_ETRS89 – (x,y,H_MN)_Stereo70_Sistem Krasovski42

Operatiuni in cartea funciara

 • Intabulari drepturi de proprietate (terenuri, constructii, apartamente).
 • Intabularea dreptului de proprietate a unei constructii noi finalizate.
 • Extrase de carte funciara pentru informare.
 • Radierea din cartea funciara a diferitelor ipoteci, interdictii de instrainare etc.
 • Notarea diferitelor acte in cartea funciara : antrecontracte de vanzare cumparare, litigii, contracte de inchiriere etc.
 • Notarea schimbarii sau dobandirii unei noi adrese administrative in cartea funciara.
 • Notarea schimbarii denumirii societatii, fuziune sau absortie.
 • Obtinerea de acte conforme cu originalul din arhiva de carte funciara.
 

Scanari si vectorizari

 • Scanarea documentelor
 • Vectorizarea imaginilor
 

Obtinere avize / autorizatii

   
 • Obtinerea de avize necesare inceperii unei constructii industriale. (autorizatia de construire)
 • Obtinerea de avize necesare inceperii unei constructii particulare. (autorizatia de construire)
 • Obtinerea de avize necesare constructiei parcurilor eoliene. (autorizatia de construire)
 

Consultanta imobiliara

 • Verificarea validitatii actelor de proprietate si istoricul acestora in vederea achizitionarii unui imobil (terenuri).